Forældresamarbejde

For børnene er det en stor oplevelse at vide, at ens far/mor har været med til at reparere skuret eller fylde sand i sandkassen. Børnehaven er afhængig af forældrenes frivillige arbejde. Derfor er det vigtigt, at alle møder op til de to årlige arbejdsdage. Børnene er også med på dagen og nyder at gøre børnehaven fin.

Bestyrelsen

Institutionsbestyrelsen har arbejdsgiverkompetence og økonomisk ansvar og er ansvarlig for hele driften af institutionen. I institutionsbestyrelsen sidder initiativtager/ejere som medlemmer, og det er op til medlemmerne i institutionsbestyrelsen, om der skal sidde andre, og hvilket mandat de skal have.

Forældrebestyrelsen skal bestå af et flertal af forældre med børn i institutionen. Forældrebestyrelsen skal som minimum have indflydelse på principperne for daginstitutionens arbejde. Valgprocedure og forældrebestyrelsens kompetence skal fremgå af vedtægterne. Forældrebestyrelsen er ansvarlige for forberedelserne til arbejdsdagen.

Institutionsbestyrelsen er som følgende:

Formand og forældre i børnehaven

Jeppe Nordentoft
A. Johnsonsvej 36
4793 Bogø By

Næstformand

Claus Andersen
Under Egen
4735 Mern

Kasserer

Karin O Jørgensen

Personalerepræsentanter

Anne Pedersen
Andreah Elenora Johanson

Forældrebestyrelsen er som følgende:

Chalotte Jørgensen (tlf. 23 98 55 75)

Maja Malte (tlf. 51 78 56 53)

Maria Luffe (tlf. 21 63 30 54)