Fester & årstidsrytmer

Fester, som er med og uden forældre, gennemløber hele året og markerer årstiderne og deres skiften. Derudover er sanglegene og eventyrene med til at understrege årets gang, idet de som oftest er årstidsrelaterede. Vi er meget udendørs, ofte hele dagen, året rundt i al slags vejr, men er lidt mere inde i vinterhalvåret.

Til hver af festerne spiser vi mad, som er med til at understrege netop hver enkelt fest – ofte bestående af brød i diverse udgaver med tilbehør, som passer til, og som er lagt ud på bordene, så man selv kan tage for sig af retterne. Børnene nyder maden særlig længe på disse dage.

Årsrytmen med alle festerne er primært noget, der bliver fejret i børnehaven, men nogle af festerne er med forældre og søskende.

Festerne

Høstfest
Vi besøger en bondegård hvert år, hvor vi høster kornet. Vi kærner smør og binder kranse til vores høstfest, hvor vi fejrer, at høsten er kommet i hus med et overdådigt bord. Hvornår festen holdes svinger fra år til år afhængig af, hvornår kornet er modent.

Drengene har veste på og pigerne forklæder på til denne fest. Børnehaven har veste og forklæder.

Michaelsfest
Michaelsfesten holdes i september. Under forberedelserne til denne fest finder vi pinde til sværd, som forhåbentligt bliver drysset med stjernestøv, så de kan blive stærke, og vi laver stjernebånd. På festdagen kæmper vi alle med dragen og bliver kåret til Michaelsriddere. Her har børnene blåt tøj på.

Lanternefest
Festen holdes omkring Sct. Mortens aften kl 17. Vi har i forvejen lavet lanterner, der kan lyse i mørket. Vi samles om et lille lanternespil. Når det er blevet mørkt, går vi alle sammen ud med vores tændte lanterner og synger lanternesangene – måske hører gamle Morten det og kommer forbi. Gamle Morten er ham, der passer på træerne og blomsterne, når vi ikke er der. Denne fest er for søskende og forældre. Festen afsluttes med lanterne-suppe og boller.

Adventsspiral
Til denne fest, som vi holder omkring 1. december, har vi lagt en stor granspiral på gulvet i børnehaven, i midten står et stort lys tændt. Vi har pudset røde æbler og sat bivokslys i, og med dem går vi, én efter én, ind i spiralen og tænder vores lys ved det store, en fin og inderlig optakt til julemåneden.
Børn under 3 år er ikke med til adventsspiral.

Julespil
De sidste 14 dage inden julefesten spiller vi et krybbespil, hvor børnene er klædt ud. Ligeledes kommer lille-nissen på besøg med pebernødder.

Julefest
Julefest er for forældre og søskende, hvor vi spiser julekager og går om juletræet.

Fastelavnsfest
Fastelavnsmandag har børnehaven gennemgået en forvandling, der svarer til årets tema, det være sig fest på slottet, i skoven, under vandet osv. Alt og alle i børnehaven er klædt ud til denne fest. Der kommer en seddel med årets tema.

Påskefest
Syv uger efter fastelavn kommer påsketiden. Denne fest er en kristen fest med udgangspunkt i opstandelsen – haren og ægget er symbolerne i en hedensk tradition for frugtbarhed og genopstandelsen. I børnehaven laver vi reder til haren, vi lægger gulerødder og får æg til gengæld. Vi triller æg ned ad en lille bakke, vi laver påsketræer og påskegræs, som børnene får med hjem. Påskefesten har et særligt påskeeventyr, og vi holder en stor fælles påskefrokost med et særligt påskebrød og masser af karse. Alle kommer i gult tøj.

Pinsefest
Som optakt til denne fest har vi lavet smukke pinsefugle med silkehaler og sunget om fuglene, der bygger reder. Til denne fest er alle klædt i hvidt. Børnene bliver redt med en sølvbørste, går igennem en hvid port og tænder et lille flydelys i vand.

Sommerfest
Vi slutter året af på en festlig måde med blomsterkranse og udendørs sangleg. Tegnemapper med børnenes tegninger får de med hjem. Vi fejrer de børn, der går ud af børnehaven, og de får en lille gave som erindring fra børnehave-tiden.
Festen er også for forældre og bedsteforældre, som denne dag medbringer dejlige kager. Vi ønsker hinanden god sommerferie.