Åbningstider

Vi holder åbent følgende dage: Mandag – Fredag fra kl. 7.00 – 16.00

Man skal aflevere sit barn inden kl. 9.00 og hente inden kl.16. Det er naturligvis vigtigt, at åbningstiderne overholdes.

Vi vil gerne vide, hvis barnet ikke kommer, og hvis I bliver forsinket. Derfor er det vigtigt, at I ringer til børnehaven inden kl. 8.30.

Derudover vil vi gerne påpege, at vi i børnehaven kun udleverer børn til pårørende m.fl., når det på forhånd er meddelt til personalet.

Om morgenen, når man afleverer sit barn i garderoben, bør der kun være korte beskeder, fordi for megen snak forstyrrer og fjerner forældrenes og pædagogernes opmærksomhed fra børnene. Det giver uro blandt børnene med mange forældre på stuen. Vi vinker med børnene i garderoben, hvis de har brug for dette.

Pris

Fuldtidsplads for børn over 3 år koster kr. 2.300,- pr. måned. Man kan søge de samme tilskud (fx enlig forsørger) som til de kommunale tilbud.

Fuldtidsplads for børn under 3 år koster kr. 2.500,- pr. måned. Man kan søge de samme tilskud (fx enlig forsørger) som til de kommunale tilbud.

Kontonr. Merkur bank, 8401 4211704

Alle nye forældre bliver inviteret til en samtale, inden barnet begynder i børnehaven. Ellers afholdes forældresamtaler efter behov. Man er altid velkommen til at ringe til en af de ansatte om stort og småt, enten i børnehavens telefontid eller privat.