slider1
slider2
slider3
slider4

Forældresamarbejde

For børnene er det en stor oplevelse at vide, at ens far/mor har været med til at reparere skuret eller fylde sand i sandkassen. Børnehaven er afhængig af forældrenes frivillige arbejde. Derfor er det vigtigt, at alle møder op til de to årlige arbejdsdage. Børnene er også med på dagen og nyder at gøre børnehaven fin.

Bestyrelsen
Børnehaven består af en Institutionsbestyrelse og en forældrebestyrelse.
Institutionsbestyrelsen har arbejdsgiverkompetence og økonomisk ansvar og er ansvarlig for hele driften af institutionen. I institutionsbestyrelsen sidder initiativtager/ejere som medlemmer, og det er op til medlemmerne i institutionsbestyrelsen, om der skal sidde andre, og hvilket mandat de skal have.
Forældrebestyrelsen skal bestå af et flertal af forældre med børn i institutionen. Forældrebestyrelsen skal som minimum have indflydelse på principperne for daginstitutionens arbejde.
Valgprocedure og forældrebestyrelsens kompetence skal fremgå af vedtægterne.
Forældrebestyrelsen er ansvarlige for forberedelserne til arbejdsdagen.

Forældrebestyrelsen er som følger:

Chalotte Jørgensen (tlf. 23 98 55 75)

Liv Ottile Skovgaard (tlf. 51 78 56 53)

Maria Luffe (tlf. 21 63 30 54)

 

Institutionsbestyrelsen består af følgende:

Formand og forældre i børnehaven
Jeppe Nordentoft
A. Johnsonsvej 36
4793 Bogø By

Næstformand
Claus Andersen
Under Egen
4735 Mern

Kasserer
Karin O Jørgensen

Personalerepræsentanter
Anne Pedersen
Andreah Elenora Johanson

Lukket grundlovsdag
Lukket kristi himmelfartsdag.

Skovsneglen er godkendt efter L. 25 §11a om oprettelse af privatinstitutioner – pengene følger barnet pr. 1.10-2005.

sama2sama3 Sommerfest